Biuro Rachunkowe Perfekt

501 162 930, 513 674 220 (Łódź) , 506 497 225 (Opole) biuro@brperfekt.pl

Menu
berpeadmin

Articles Posted by

Korekta deklaracji po 1 stycznia 2016 r.

Korekta deklaracji nie będzie wymagała pisemnego uzasadnienia. Taką zmianę wprowadza nowelizacja Ordynacji podatkowej, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 r. Obecnie skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.  Od 1 stycznia 2016[...]

read more

Jak zmienią się zasady ustalania właściwości urzędu dla rozliczeń VAT w roku 2016

Od 1 stycznia 2016 r. miejsce prowadzenia działalności nie będzie decydować o ustaleniu właściwości urzędu do rozliczeń VAT. Podatnicy będą rozliczać VAT w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby. Oznacza to, że dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego będzie[...]

read more

Nowe wzory formularzy NIP od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe wzory zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych NIP. Większość zmian ma charakter techniczny. Jednak modyfikacji ulegnie również zakres przekazywanych danych. Projektowane rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w[...]

read more

Wniosek o wpis do CEIDG ze zgłoszeniem do ZUS

Wniosek o wpis do CEIDG ze zgłoszeniem do ZUS   Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będzie miał możliwość już na etapie składania wniosku o wpis do CEIDG zgłoszenia siebie do ubezpieczeń. Nowe rozwiązania wejdą w życie 19 maja 2016 r.[...]

read more

Jak udzielać urlopu macierzyńskiego po zmianach od 2 stycznia 2016 r.

Jak udzielać urlopu macierzyńskiego po zmianach od 2 stycznia 2016 r.   Od 2 stycznia 2016 r. zostanie poszerzony krąg osób uprawnionych do dzielenia się urlopem macierzyńskim z pracownicą. Takie prawo zyskał ojciec dziecka będący pracownikiem, w przypadku gdy matka[...]

read more

Minimalna płaca w 2016

Wzrost płacy minimalnej od 2016 r.   Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1850 zł (brutto).   W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w[...]

read more

Jak założyć profil na PUE

31 grudnia 2015 r. upływa termin na założenie profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS. Profil muszą założyć płatnicy, którzy mają obowiązek przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną. Obowiązek ten wynika z wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień lekarskich. Profil[...]

read more

E-zwolnienia od 01.01.16

Od stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 r. Od początku 2016 r. pacjent może otrzymać[...]

read more