Biuro Rachunkowe Perfekt

501 162 930, 513 674 220 (Łódź) , 506 497 225 (Opole) biuro@brperfekt.pl

Menu

Korekta deklaracji po 1 stycznia 2016 r.

By In Bez kategorii On 2015/12/15


Korekta deklaracji nie będzie wymagała pisemnego uzasadnienia. Taką zmianę wprowadza nowelizacja Ordynacji podatkowej, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 r.

Obecnie skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.  Od 1 stycznia 2016 r. nie będzie takiego obowiązku.

Zmiana podyktowana jest m.in. trudnościami w wyegzekwowaniu pisemnego uzasadnienia od składających korektę podatników.

Nowe regulacje wprowadza ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).

 

                                                                                                                                        Źródło: Inforlex