Biuro Rachunkowe Perfekt

501 162 930, 513 674 220 (Łódź) , 506 497 225 (Opole) biuro@brperfekt.pl

Menu

Nowe wzory formularzy NIP od 2016 r.

By In Bez kategorii On 2015/12/06


Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe wzory zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych NIP. Większość zmian ma charakter techniczny. Jednak modyfikacji ulegnie również zakres przekazywanych danych.

Projektowane rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniają­cych określa nowe wzory formularzy zgłoszeń związanych z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Są to:

NIP-2(11), – wzór zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
NIP-7(4), – wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
ZAP-3(4), – wzór zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem,
NIP-8(2). – wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających.
We wzorach NIP-2, NIP-7 i NIP-8 zmieniony zostanie zakres przedmiotowy danych objętych zgłoszeniem. Dodane zostaną pola, w których będzie wskazywana przewidywana liczba zatrudnionych.

Wzór formularza ZAP-3 w wersji dotychczasowej będzie można stosować do 30 kwietnia 2016 r.

Modyfikacja wzorów formularzy wynika z konieczności dostosowania ich do zmian w ustawach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

                                                                                                                                                Źródło: Inforlex